Talvivaaran päästövalheista

Talvivaaran valheet ja haittojen vähättely jatkuvat. Mielessä on vain pörssikurssin nosto ja puheet päästöistä tuntuvat olevan paha piikki lihassa tälle ongelmissa rypeneelle yhtiölle.

Talvivaara vakuuttaa nikkelikaivoksen vesistöpäästöjen vähenevän Pohjois-Savossa. Tuoreimpien mittausten perusteella vedenlaatu on jatkanut huononemistaan osassa Sonkajärven vesistöjä. Talvivaaran ympäristöasioita puitiin tiukkaan sävyyn tiistai-illan keskustelutilaisuudessa Sonkajärvellä.

Laakajärven ja Kiltuan lisäksi kaivospäästöt ovat vaikuttaneet myös Haapajärveen. Kaivosyhtiön mukaan tämä johtuu siitä, että Talvivaaran jätevesien puhdistuminen näkyy Savossa vasta viiveellä.

Kaivosyhtiön ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla kertoo, että tietoa vedenlaadusta on tulossa lisää lähiaikoina.

– Vesistövaikutuksista on nyt valmistumassa vedenlaatumallinnus, jossa Laakajärvi on mukana. Siitä saadaan tuloksia lähiaikoina, ja sen jälkeen näemme, mikä tilanne on. Ilman mallinnusta on vaikea arvioida, miten kauan puhdistumisessa menee, Hilla sanoo.

– Esimerkiksi kaivoksen lähimmissä järvissä pitoisuudet ovat jo viime kesänä laskeneet pintaosissa, ja muutos on ollut suhteellisen nopea. Täällä alempana on vähän isommat järvet ja sekä pitoisuuksien kohoaminen että niiden lasku tapahtuvat hitaammin.

Kaivosyhtiö ja ympäristöviranomaiset ovat laajentaneet Talvivaaran vesistövaikutusten seurantaa Pohjois-Savossa. Uusia mittauspisteitä on perustettu ainakin Laakajärveen.

YLE Savo

http://yle.fi/alueet/savo/2012/01/talvivaara_vesien_puhdistuminen_ei_nay_savossa_heti_3149041.html

Jätevesien puhdistaminen näkyy viiveellä? Ikävää kun yhtiö ei ole suostunut kertomaan miten se puhdistaa jätevetensä ja kuinka tilanne on pitoisuuksien suhteen muuttunut? Talvivaara ei ole esittänyt mitään konkreettisia lukuja, varmaankin koska ne asettaisivat yhtiön huonoon valoon ja tällaiset kauniit pyöreät puheet vakuuttavat tietämättömän kuulijan. Alkuperäisten lupaehtojen pitoisuudet ylittyvät edelleen monikymmenkertaisesti ja päästöjä tulee luontoon jatkuvasti lisää selvästi viranomaisten hyväksymiä määriä enemmän. Talvivaara ei ole halukas laskemaan päästöjä lupaehtojen tasalla vaan yrittää saada uuteen lupaansa nostettua päästöjen raja-arvot oman tuotannonsa tasolle. Yleensä pitää saavuttaa lupaehtojen raja-arvot, mutta Talvivaaran tapauksessa halutaan muuttaa raja-arvoja, koska jäteveden puhdistaminen ei ole onnistunut. Silti vireillä on laajennushakemus, joka lisäisi jätevesien määrää, mutta mitään uusia puhdistuskeinoja ei ole esitetty. Ainoina puhdistuskeinoja olisivat edelleen vain selkeytysallas ja pintavalunta. Yhdistelmä on osoittanut tehottomuutensa ja jälkimmäinen tiheästi ojitetulla laajalla suoalueella johtaa väistämättä päästöjen leviämiseen. Paljon parjattu Venäjäkin puhdistaa Pietarin päästöt suomalaisten toimittamalla puhdistustekniikalla, mutta Talvivaara laskee jätevetensä lähes sellaisenaan luontoon kuin kehitysmaissa konsanaan.

Talvivaaran päästöt ovat olleet ominaispainoltaan vettä raskaampaa ja painuneet pohjaan ja uudet koko ajan tuotantoalueelta ulos pursuavat jätevedet painuvat edelleen. Pohjan tuntumassa ne liikkuvat virtaamaan mukana ja koska Talvivaara on Maanselän vedenjakajalla niin sieltä lähteviä latvavesiä (Vuoksen vesistö ja Oulujoen vesistö) pitkin päästöt näkyvät kauas. Reitit vievät mm. Kallaveden tai Oulujärven kautta aina merelle  saakka. Kohonneita sähkönjohtavuuksia on jo nyt mitattu peräti 90 km päässä Syvärillä, ja matka jatkuu kohti Kallavettä. Nyt päästöjä on mitattu jo neljän kunnan alueella: Sotkamo, Kajaani, Sonkajärvi ja Nilsiä. Silti Talvivaaran mallinnukseen pääsee vain lähin iso järvi, joka on Suomessa poikkeuksellisen syvä, yli 30 metriä. Samanlainen olisi Laakajärven alajuoksulla oleva Kiltuanjärvi. Laakajärvikin siis vain mallinnukseen, todellisissa mittauksissa keskitytään vain pinnasta otettuun näytteeseen päästöjen ollessa ominaispainoltaan raskaita ja siis pohjan tuntumassa. Ja niitä päästöjä tulee koko ajan lisää 42 litraa sekunnissa tuotantoalueelta ulos tulevan jäteveden mukana.

Päästöjä tulee koko ajan lisää selvästi lupaehtojen arvoja enemmän. Luvattu lähes suljettu vedenkierto ei toteutunut vaan jätevettä tulee peräti huimat 1,3 miljoonaa kuutiota vuodessa. Lupaehtojen mukaan jätevettä ei tule kuin poikkeustapauksissa ja pitoisuudet ovat pienet. Todellisuudessa pienen järven vettä vastaava määrä jätevettä tulee ulos tuotantoalueelta joka vuosi kymmeniä kertoja lupaehtoja suuremmilla pitoisuuksilla jopa 150 000 litraa tunnissa eli 3,6 miljoonaa litraa vuorokaudessa. Kuinka tämä yhdistelmä puhdistaa vettä tai on lähes suljettu vedenkierto? On todella harhaanjohtavaa sanoa pitoisuuksien selvästi laskeneen ja saman jatkuvan alemmissa vesistöissä, jos viranomaisten mittaukset osoittavat, että päästöt vain leviävät eteenpäin ja lisää tulee koko ajan. Ehkä tämän takia entinen ympäristöpäällikkö lähti, uusi osaa sanoa mitä isäntänsä käskee ja valitettavasti ympäristöviranomaiset näyttävät täysin hampaattomilta.

Talvivaara hakee uraanin talteenottolaitokselle ympäristölupaa ja sen mukaan kemikaalien kuten rikkihapon, vetyperoksidin, natriumhydroksidin, natriumkarbonaatin ja fosfiinioksidien seoksen kokonaiskäyttö lisääntyisi noin 10 % ja vedenkäyttö lisääntyisi 1200 kuutiota (1,2 miljoonaa litraa) vuorokaudessa. Tämä väistämättä lisäisi entisestään selvästi jäteveden ja lupaehtojen rajat ylittävien päästöjen määrää. Pohjois-Suomen AVI ottaa vastaan kannanottoja hakemukseen 20.1.2o12 ja alkaa sen jälkeen käsitellä tuotannon laajentamista. Vaikka nykyiselläänkään toiminta ja prosessit eivät ole hallinnassa niin yhtiö haluaa silti selvästi kasvattaa toimintaansa. Yhtiöllä on ilmeisen kova luottamus hakemuksen läpimenoon sillä talteenottolaitoksen rakentaminen on alkanut jo kuukausia sitten ja lienee jo pian valmis. Yhtiön osakkeenomistajia ovat mm. Sauli Niinistö ja suuret eläkeyhtiöt kuten Ilmarinen ja Varma – tämä helpottanee hakemusten käsittelyä ja yhtiön näkökulman ymmärtämistä.

Jos kolmipyörälläkin ajo tuottaa vielä vaikeuksia niin ei kannattaisi kiirehtiä moottoripyörän selkään, aiheuttaa vain itselleen ja mahdollisesti muille suurtakin haittaa.

Advertisement
Kategoria(t): Talvivaara Avainsana(t): , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

7 vastausta artikkeliin: Talvivaaran päästövalheista

 1. Nanna sanoo:

  Täytynee sanoa, että asiaa. Sepä juurikin, että miten voidaan lasketella liukuria asiasta, jossa näkee, että asianomaiset Talvivaaran edustajat julkisesti korviaan heiluttelemalla yrittävät päästä asiasta eroon. Eihän sekään passaa.

 2. Alfa sanoo:

  Tässäkin uutisessa sivuutetaan täysin se tosiasia, että Talvivaara on uraanikaivos. Ei juridisesti: luvat puuttuvat. Mutta teknisesti kyllä: uraanipitoista malmia louhitaan ja rikastetaan. Uraanikaivosten ongelmat tunnetaan maailmalla hyvin, siksipä ne on EU-alueella kaikki suljettu. Eikä uusia avata.

  Uraanin hajoamistuotteet, radium, polonium ja radon ovat kovan luokan myrkkyjä. Pahempia kuin uraani itse. Malmin louhinnan ja rikastuksen yhteydessä nämä myrkyt pääsevät helposti ilmaan ja vesistöihin. Niiden terveysvaikutuksista kertova kanadalaislääkäreiden artikkeli soveltuu sellaisenaan myös Suomen olosuhteisiin. http://tep.kaapeli.fi/muuta/uraanikaivosten-vaikutus-terveyteen/

  Uraanikaivosten säteilymittauksia valvoo STUK. Talvivaaran osalta mittauksia ei tehdä tämän juridisen väliinputoaja-statuksen vuoksi. Jos tehtäisiin, niin säteilevien myrkkyjen matkaa vesistöissä kritisoitaisiin rankemmin. Päästöt kun ovat jo matkalla Oulujärveen ja sitä kautta turmelemaan 150,000 ihmisen juomavedet.

  Talvivaaraa huomattavasti pienempi uraanikaivos suljettiin Enossa 50 vuotta sitten. Sen päästöjä STUK seuraa edelleenkin, kaivos saastuttaa tänäkin päivänä ympäristöään. Tuon kaivoksen kokonaistuotanto jäi alle Talvivaaran kaavaillun uraanin vuosituotannon.

  Uraanikaivoksista ja ydinvoimasta vaaditaan kansanäänestystä. Adressin voi allekirjoittaa verkossa: http://www.adressit.com/ydinvoimakansanaanestys

 3. Z sanoo:

  Nyt on kyllä Alfalta aivan virheellistä tietoa. Talvivaaran malmi on uraanipitoisuudeltaan erittäin köyhää. Niin köyhää, että se ei ole lähelläkään lain asettamia raja-arvoja uraanimalmin määritelmälle. Väitös siitä, että kaivoksella rikastetaan uraania on täysin käsittämätön. Ei siellä nyt todellakaan mitään sentrifugeja ole, koska kaivosväki ei ole ihan hullua.

  Keskitytään nyt niihin todellisiin ympäristöongelmiin, niin kuin tässä kirjoituksessa, eikä lietsota säteilypelkoa. Tai noh, tuolla idealla puoli Suomea on ”vaarallista uraanialuetta”, koska täkäläinen kiviaines sisältää ihan yleisesti vähäisessä määrin uraania.

  • Rikkivety sanoo:

   Talvivaarasta ei tee uraanikaivosta kiven uraanipitoisuus vaan valtava louhintamäärä! Uraanikaivos mikä uraanikaivos.
   Lisäksi jo koeporauksissa on huomattu kallioperässä usean metrin tremoliittikarsi juosteita ja tuo aine on asbestia!

   Alla suorat lainaukset yva -raportista:

   s.70
   Hankealueen maa- ja kallioperäolosuhteet

   Talvivaaran alue sijoittuu Kainuun liuskejaksona tunnetun geologisen vyöhykkeen eteläosaan, jossa vallitsevina kivilajeina ovat kvartsiitit, mustaliuskeet ja kiilleliuskeet. Mustaliuskeen päämineraaleina ovat hienorakeinen kvartsi, vaalea biotiitti, hyvin hienorakeinen grafiitti sekä rikki ja magneettikiisu. Kiisujen kokonaismäärä on noin 8 – 20 %. Paikallisesti tavataan enintään parin metrin paksuisia tremoliittikarsi -välikerroksia. Sivukivenä oleva mustaliuske eroaa
   hyödynnettävästä mustaliuskeesta lähinnä alhaisemman nikkeli-, kupari-, sinkki- ja kobolttipitoisuuden perusteella.

   s.136
   Malmissa on tremoliittikarsia, jonka määräksi on arvioitu alustavasti 5 – 10 % malmista ja jossa tremoliitti on päämineraalina. GTK on todennut, että tremoliitti täyttää asbestin muotovaatimukset.
   Louhinnassa se joudutaan ottamaan huomioon työsuojelullisessa mielessä.

 4. Alfa sanoo:

  Vastine Z.n kirjoitukseen: Talvivaaran uraanin vuosituotannoksi on kaavailtu saman verran kuin tuo Eno:n kaivos tuotti koko toiminta-aikanaan. Malmin köyhyys ei vaikuta sen sisältämien isotooppien määrään.

  Nyt on kyse malmin rikastamisesta. Rikastusprosessina Talvivaara käyttää n.s bioliuotusmoenetelmää, jonka päästöistä nyt on kyse. Talvivaaran osalta isotooppien erottaminen sentrifugeilla tapahtuisi ulkomailla, tästä Talvivaara on jo tehnyt esisopimuksen, vaikka ydinenergialain 15§ tämän kieltääkin ennen periaatepäätöksen myöntämistä.

 5. Markus Starck sanoo:

  Uraanin kohdalla sanalla rikastaminen tarkoitetaan kahta eri asiaa. Toinen on uraanimalmin rikastaminen, jolloin siitä erotetaan ”luonnonuraani”. Toinen on sen luonnonuraanin jatkorikastus, eli isotooppien erottelu. Talvivaara haluaa tehdä sitä uraanin jalostamista rikastamalla uraanimalmia yellow cakeksi. Uraanin isotooppinen rikastus tehtäisiin sitten Arevan laitoksissa.

 6. Paluuviite: Talvivaarallinen laajennus | Uutisruoto – jäikö jotain kurkkuun?

Vastaa

Täytä tietosi alle tai klikkaa kuvaketta kirjautuaksesi sisään:

WordPress.com-logo

Olet kommentoimassa WordPress.com -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Twitter-kuva

Olet kommentoimassa Twitter -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Facebook-kuva

Olet kommentoimassa Facebook -tilin nimissä. Log Out /  Muuta )

Muodostetaan yhteyttä palveluun %s